Tarief


TARIEVEN
Intake en consult ongeveer 60 minuten: 105 EUR
Vervolgconsult : 105 EUR
Het bedrag kan in de praktijk afgerekend worden, contant of door middel van een Pin betaling. De tarieven zijn vrij van BTW. Rekeningen schrijf ik aan het eind van de maand.

VERGOEDINGEN
De consulten worden voor een gedeelte vergoed uit uw aanvullende verzekering. De vergoedingen van de consulten door de zorgverzekering zijn per verzekering verschillend en wijzigen soms per jaar. Wilt u hier duidelijkheid over krijgen, informeer dan bij uw zorgverzekering.

De beroepsverzekering van Praktijk Adrie Klop is van de VBAG Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze). De beroepsvereniging ziet toe op de kwaliteit en scholing van de leden. Op de website van de VBAG (https://vbag.nl/consument/zorgverzekeraars-en-vergoedingen/) vindt u een overzicht van de verzekeraars en hun eventuele vergoedingen.

Alle VBAG zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie
en wij vallen onder Tuchtrecht Complementaire zorg.

Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Per mail, brief, telefoon of face-to-face kunnen clienten een klacht indienen.
In eerste instantie wordt de klacht met de client zelf besproken en getracht een oplossing te vinden. Als dit niet tot de gewenste oplossing leidt kan client zich wenden tot klachten- en geschillencommissie van de VBAG: secretariaat@vbag.nl